Referandum sonrası değişiklikler ne zaman hayata geçiyor?

Referandum sonrası değişiklikler ne zaman hayata geçiyor?

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk gününde üç düzenleme hemen yürürlüğe girecek.
Mepa Haber Merkezi

Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirilmesini ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliğinin dünkü referandumda kabul edilmesinin ardından üç değişiklik 2019 beklenmeden yürürlüğe girecek.

Referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre anayasa düzenlemesi yüzde 51'in üzerinde destek alırken, muhalefet sonuçların "meşruiyetini" tartışmaya açtı. Değişikliklerin büyük bir çoğunluğu 3 Kasım 2019'da hayata geçerken, üç değişiklik ise hemen yürürlüğe girecek.

Bu çerçevede Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 30 gün içerisinde yeniden yapılandırılacak, askeri yargının kaldırılması hemen yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı'nın partiye üyelik hakkı da hemen uygulanabilecek. Kabul edilen düzenleme ile ilk üçü hemen yürürlüğe girecek
olanlar olmak üzere uygulamaya girecek olan değişiklikler şöyle:

- Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmesi şartı kaldırılmasıyla, cumhurbaşkanının partisine üye ve genel başkan olabilmesinin önü açıldı.

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ismi 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değişerek, üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı da üçten ikiye düşürülecek. Adalet Bakanı ile
müsteşarının doğal üye olacağı Kurul'un dört üyesini cumhurbaşkanı, yedisini TBMM seçecek.

- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.