Uluslararası Güvenlik ve Türkiye

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAV) - Doç. Dr. Kürşad Turan

34 Sayfa

Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Kürşad Turan’ın kaleme aldığı bu raporda, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı/kalacağı uluslararası sistemden kaynaklanan tehditler üç farklı analiz seviyesinde değerlendirilmektedir. Uluslararası sistem düzeyinde; NATO-Rusya arasındaki çekişme, Rusya’nın Ukrayna müdahalesi ve enerji politikaları incelenmektedir. Bölgesel seviyede Türk dış politikasının merkezinde yer alan Ortadoğu’daki güncel gelişmeler irdelenmektedir. Son analiz seviyesini oluşturan gruplar kapsamında ise Kürtler, mülteciler ve yükselişteki radikal İslamcı gruplar analiz edilmektedir. Sonuçta; Türkiye açısından riskin her seviyede yükselişe geçtiği ve bunun ülke dışındaki dinamiklerden kaynaklandığı kadar yakın geçmişte benimsenen dış politikaların başarısızlığıyla da yakından ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır.